Magyar Tudományos Akadémia
Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Irodalomtudományi Intézet
Országos Tudományos
Kutatási Alapprogramok

Mikes-szótár

Előszó | Keresés | Súgó | Impresszum
A szótár megtalálható a Nemzeti Korpuszportálon.

Kérjük, szótári hivatkozásként, az alábbi szaktanulmány adatait adja meg:
Kiss Margit: A digitális Mikes-szótár. Magyar Tudomány 2012/3: 279–284.
Kérjük továbbá, hogy küldje el az idéző mű adatait
a kiss.margit@btk.mta.hu címre. Köszönjük!